11 უფასო საიტი ინგლისური ენის გასავითარებლად

ზრდასრულები მუშაობენ  მათ ინგლისური ენის სასაუბრო, კითხვითი და წერითი უნარების გაუმჯობესებაზე გთავაზობთ 11 უფასო საიტი ინგლისური ენის გასავითარებლად

 1. Easy World of English
  easyworldofenglish.com
 2. Many Things
  manythings.org
 3. Dave’s ESL Cafe
  eslcafe.com
 4. The California Distance Learning Project
  cdlponline.org
 5. BBC Learning English
  bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
 6. Activities for ESL Students
  a4esl.org
 7. ABCYa
  abcya.com
 8. TV 411
  tv411.org
 9. GCF Learn Free
  gcflearnfree.org/everydaylife
 10. Language Guide
  languageguide.org/english
 11. Oxford University Press
  elt.oup.com/learning_resources