7 რჩევა სიცოცხლის მეტად შესაგრძნობად

სიცარიელე, სასოწარკვეთილება, მობეზრება, დაღლილობა...  შეიძლება ჩამონათვალი უსასრულოდაც გაგრძელდეს. ყოველდღიურად ადამიანები ამ ემოციებს ვებრძვით. ჩამოთ

Read More

თსუ-ის საერთო საცხოვრებელი

წარმოგიდგენთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდქალაქის შინაგანაწესის ძირითად მუხლებს და პირობებს, რომლებიც ითვალისინე

Read More

ყველაფერი Fab Lab TSU-ს შესახებ

ფაბლაბი  (სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია და ბიზნეს-ინკუბატორი) თსუ-ში შეიქმნა 2015 წელს თბილისის მერიის მხარდაჭერით.  მისი მიზანია სტუდენტების ინო

Read More

ყველაფერი GPA-ს შესახებ

რა არის GPA?GPA - Grade Point Average არის სტუდენტების საერთო შეფასებისათვის ფართოდ გამოყენებული უნივერსალური საზომი, რომელსაც თითქმის ყველა უნივერსიტ

Read More

სახელმწიფო სტიპენდია თსუ-ში!

არაერთი წელია, რაც უმაღლეს სახელმწიფო სასწავლებლებში წარჩინებული სტუდენტები სახელწიფო სტიპენდიას იღებენ, რომელიც სემესტრულად 750 ლარის ოდენობით განისა

Read More

უწყვეტი განათლება თსუ-ში

   განათლების სისტემაში ფორმალური განათლების პარალელურად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება არაფორმალური განათლების განვითარებასაც და, შესაბამისად, არსებობს უამ

Read More

მაინორის არჩევა თსუ-ში!

 რა არის მაინორი? მაინორი იგივეა, რაც დამატებითი სპეციალობა. მაინორად შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი სხვა ფაკულტეტის სპეციალობა (გარდა გამონაკლისებისა)

Read More

გარე მობილობა თსუ-ში!

რა არის მობილობა? მობილობა ერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში სტუდენტის გადასვლის პროცესია. სტუდენტთა მობილობის პრო

Read More

ბიჭები თსუ-დან

ჯერ არ ვიცი, რას დავწერ, მაგრამ უკვე მეცოდება ზოგადად თსუ-ელი ბიჭების იმიჯი, რადგან შეიძლება ზედმეტი მომივიდეს და ამ ხუმრობა ხუმრობაში ფეხქვეშ შემომეთ

Read More

ტიპური თსუ-ელი გოგონები

ჩემი გულითადი სალამი თქვენ, უცნობო მკითხველო. ვფიქრობ საინტერესო თემა ავარჩიე – „ თსუ-ელი გოგონები“. რა გვსმენია მათზე, არსებობს თუ არა რაღაც სტერეოტ

Read More