ტესტი განკუთვნილია მხოლოდ  სავარჯიშოდ  და საკუთარი თავის შესამოწმებლად    TSU-ის ოფიციალური ნიმუში იხილეთ ა ქ

 [grammar-test id=”1″]