იგავ-არაკი იმის შესახებ თუ რა უნდა ვთქვათ და რა არა!

ერთმა კაცმა სოკრატეს ჰკითხა:

— იცი რა მითხრა შენზე შენმა მეგობარმა?

— მოიცადე, — შეაჩერა სოკრატემ, — სანამ რამეს იტყოდე, სამ საცერში გაცერი და ისე მითხარი.

— სამ საცერში?

— დიახ, სამ საცერში. პირველი — ეს არის სიმართლის საცერი. დარწმუნებული ხარ, რომ რის თქმასაც აპირებ, სიმართლეა?

— არა, უბრალოდ, რაც მოვისმინე იმას ვამბობ.

— ესეიგი, შენ არ იცი სიმართლე თუ არა. კარგი! მაშინ, მოდი ახლა მეორე საცერში გავცრათ შენი სათქმელი. მეორე – ეს არის სიკეთის საცერი. მიპასუხე, ის, რაც უნდა მითხრა, კარგია?

— არა, პირიქით.

— ესეიგი — მშვიდად განაგრძობდა სოკრატე — შენ გინდა მითხრა რაღაც ცუდი და თანაც არ იცი სიმართლეა თუ არა. კარგი, მაშინ, მოდი ბოლო საცერზე გადავიდეთ. მესამე საცერი — ეს არის სარგებელი. შენი აზრით, რამდენად სასარგებლო იქნება ჩემთვის ის, რისი თქმაც გინდა?

— ვფიქრობ, რომ ის არანაირ სარგებელს არ მოგიტანს.

— მაშ ასე — დაასკვნა სოკრატემ — თუ ინფორმაციაში, რომელიც გინდა მომაწოდო, არ არის არაფერი არც კარგი, არც მართალი და არც სასარგებლო. მაშინ საერთოდ რა აზრი აქვს მის თქმას?