პროფესიული სტაჟირება საზღვარგარეთ

AIESEC-ის პროფესიული სტაჟირება

საერთაშორისო ახალგაზრდული ორგანიზაცია AIESEC გვთავაზობს სამი სახის პროდუქტს. ესენია:

  • მოხალისეობრივი გაცვლითი პროგრამა Global Volunteer
  • პროფესიული გაცვლითი პროგრამა Global Talent (ანაზღაურებადი)
  • პროფესიული სტაჟირება Global Entrepreneur

პროფესიული სტაჟირება შეგიძლიათ გაიაროთ თქვენი პროფესიისა და ინტერესის შესაბამისად სხვადასხვა მიმართულებით. თუმცა, მათგან გამოირჩევა შემდეგი მიმართულებები:

წარმოგიდგენთ სტატისტიკურ მონაცემებს, თუ რა სპეციალობითა და რომელ ქვეყნებში საქმდებიან ქართველი ახალგაზრდები AIESEC-ის პროფესიული გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში.

რას მაძლევს AIESEC-ის პროფესიულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიღება?

დარეგისტრირდი:
aiesec.org