მაღლივის ბიბლიოთეკიდან წიგნის გამოტანა

მაღლივის ბიბლიოთეკაში არის წიგნები ყველა ფაკულტეტისთვის, რომელიც სტუდენტებს შეუძლიათ გამოიტანონ 6 თვით. წიგნის გამოსატანად საჭიროა დარეგისტრირება. დასარეგისტრირებლად კი 2 ცალი ფოტოსურათი 3×4 ზე და პირადობა.

სადაც ჩანთებს ვტოვებთ ხოლმე, გამოცდების დროს იმის იქეთ არის ის განყოფიელბა საიდანაც წიგნები გამოგვაქ. ჯერ დაგვარეგისტრირებენ შემდეგ მოგვცემენ კოდს, რომელსაც ვეუბნებით,  როცა წიგნის გამოტანა გვინდა ბიბლიოთეკიდან

ხშირად არის რომ წიგნის გამოტანა, რომელიც გვინდა არ არის რადგან უკვე ბევრმა წაიღო ამიტომ თადარიგის დაჭერა ყოველთვს ადრე ჯობია