საკონსულტაციო ვიდეო ბუღალტერიაში - სრულად

საკონსულტაციო ვიდეო ბუღალტერიაში – სრულად

თსუ-ის ახალი სტუდენტური გაერთიანება "თსუჰოლიკის" ორგანიზებით ვიწყებთ საკონსულტაციო ვიდეოების გამოქვეყნებას ბუღალტრული აღრიცხვის მიმართულებით საკონს

სრულად