ყველაფერი Fab Lab TSU-ს შესახებ

ფაბლაბი  (სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია და ბიზნეს-ინკუბატორი) თსუ-ში შეიქმნა 2015 წელს თბილისის მერიის მხარდაჭერით.  მისი მიზანია სტუდენტების ინო

სრულად