როგორ გადავიტანოთ გამოცდა თსუ-ში?

 იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტი ვერ ესწრება გამოცდას ჯანმთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების ან სხვა საპატიო მიზეზის გამო, შესაძლებელია გამოცდის გადატანა

სრულად