როგორ გადავიტანოთ გამოცდა თსუ-ში?

 იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტი ვერ ესწრება გამოცდას ჯანმთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების ან სხვა საპატიო მიზეზის გამო, შესაძლებელია გამოცდის გადატანა

სრულად

თსუ-ის საერთო საცხოვრებელი

წარმოგიდგენთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდქალაქის შინაგანაწესის ძირითად მუხლებს და პირობებს, რომლებიც ითვალისინე

სრულად

ყველაფერი Fab Lab TSU-ს შესახებ

ფაბლაბი  (სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია და ბიზნეს-ინკუბატორი) თსუ-ში შეიქმნა 2015 წელს თბილისის მერიის მხარდაჭერით.  მისი მიზანია სტუდენტების ინო

სრულად

ყველაფერი GPA-ს შესახებ

რა არის GPA?GPA - Grade Point Average არის სტუდენტების საერთო შეფასებისათვის ფართოდ გამოყენებული უნივერსალური საზომი, რომელსაც თითქმის ყველა უნივერსიტ

სრულად

სახელმწიფო სტიპენდია თსუ-ში!

არაერთი წელია, რაც უმაღლეს სახელმწიფო სასწავლებლებში წარჩინებული სტუდენტები სახელწიფო სტიპენდიას იღებენ, რომელიც სემესტრულად 750 ლარის ოდენობით განისა

სრულად