რას ვურჩევდი პირველკურსელ მე-ს

კეთილი, დღე მშვიდობისა, ამ შედევრის მკითხველნო, დიდო თუ პატარა, სტუდენტო თუ არა, არ აქვს მნიშვნელობა, ყველას მოგესალმებით. ეს ბლოგი ეხება იმას, თუ

სრულად