მაღლივი

მაღლივიათეულობით წლის წინ დაწყებული ისტორიის „ფაქტობრივი საცხოვრებელი“, რომელიც დღესაც ცოცხალია და ფეხზე ამაყად დგას. ბევრისთვის მხოლოდ სახელი დარჩენი

სრულად