,,გელას სამფლობელოში''

ყველაფერი ერთ მზიან, უღრუბლო დღეს დაიწყო. სწორედ მაშინ,  სტუდენტობა რა იყო ჯერ რომ არ მქონდა გათვიცნობიერებული და, სიმართლე ითქვას, ასე არც არავინ მომ

სრულად